Foderrådgivning

Over 30 års erfaring i optimering af foderplaner og grovfoderdyrkning 

Synes du, at dine kalve og køer ikke yder til deres potentiale? Har kalvene ikke den tilvækst som du forventer? Har du nogle dyr med manglende ædelyst? Er nogle køer sløje? En lille ubalance i foderrationens sammensætning kan få dyrene ud af balance, hvorved de ikke trives og ikke yder optimalt. Vi kan hjælpe dig med at få vendt situationen. Det er ikke en ”kvik-fix”, men resultaterne kommer efter en stykke tid. Vi har ekspertise i bl.a. følgende opgaver:

  • Optimering af foderplaner på basis af det hjemavlede grovfoder og evt. kraftfoder samt de ønskede 
    indkøbte råvarer
  • Optimering af markplan til dyrkning af grovfoder som gavner køerne og din økonomi mest

  • Telefonrådgivning vedr. f.eks. ændringer eller optimale høsttidspunkter

Jeg vil gerne vide mere, kontakt mig

Grovfoder af god kvalitet betyder alt for en lønsom mælkeproduktion 

Det er dyrt at lave fodringsfejl. Foderomkostninger står for ca 60% af alle omkostninger i 

mælkeproduktion og skal planlægges rigtigt. Vi hjælper dig gerne med at optimere fodringen på din bedrift. 

Jeg vil også optimere fodringen af mine køer

Hør hvad landmand Henrik Larsen siger om vores foderrådgivning

Mere mælk i tanken med hjemmeavlet foder

Henrik og Ulla Larsen driver en kvægejendom med 130 køer og 170 ha i Sønderjylland. De har valgt at bruge nørdet foderrådgivning fra danace til at optimere deres produktion. Her har vi fokus på sunde og raske køer, der hovedsageligt fodres med hjemmeavlet foder.

I en periode på 3 år har Henrik og Ulla hævet mælkeydelsen med godt end 1.500 kg EKM pr. ko, fra 10.500 kg EKM til knap 12.000 kg EKM. Desuden har de sænket kælvningsalderen med 2 måneder, fra 25 måneder til 23 måneder.